การวิเคราะห์: ศาลทดสอบความรับผิดของผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพ  • 2019-06-08
  • แหล่ง:ดาวน์โหลด Royal ออนไลน์

(Reuters) - หลังจากทศวรรษที่ผ่านมาในความสับสนเชิงเปรียบเทียบหลักคำสอนทางกฎหมายที่ทำให้เจ้าหน้าที่ บริษัท ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของ บริษัท กำลังหาทางกลับไปสู่การดำเนินคดีด้านการดูแลสุขภาพที่มีชื่อเสียง

  • การจัดอันดับความบันเทิง
  • บทความแบบสุ่ม