ผู้เฒ่าจอร์เจียจะได้รับรางวัลในรัสเซีย  • 2019-09-08
  • แหล่ง:ดาวน์โหลด Royal ออนไลน์

Catholicos-Patriarch ของ All Georgia Ilia II จะเดินทางไปมอสโคว์ในวันที่ 20 มกราคม

Ilia II กล่าวในการประชุมกับผู้แทนของ Fazisi Academy ใน Patriarchate ว่าพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียในวันที่ 21 มกราคมในระหว่างที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธินานาชาติเพื่อความสามัคคีของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

พิธีดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนรวมถึงผู้แทนของรัฐบาลรัสเซียด้วย

หมวดหมู่ข่าว
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม