กองกำลังตุรกีขับ Kurds จาก Afrin  • 2019-05-22
  • แหล่ง:ดาวน์โหลด Royal ออนไลน์

สมาชิกกองทัพซีเรียอิสระที่ได้รับการหนุนจากตุรกีถือธงในขณะที่พวกเขาดึงรูปปั้นดิชลงที่ใจกลาง Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียอิสระที่ได้รับการหนุนจากตุรกีถือธงในขณะที่พวกเขาดึงรูปปั้นดิชลงที่ใจกลาง Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียอิสระที่ได้รับการหนุนจากตุรกีถือธงในขณะที่พวกเขาดึงรูปปั้นดิชลงที่ใจกลาง Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
1/25
สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีได้ดึงรูปปั้นชาวเคิร์ดลงที่ใจกลาง Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีได้ดึงรูปปั้นชาวเคิร์ดลงที่ใจกลาง Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีได้ดึงรูปปั้นชาวเคิร์ดลงที่ใจกลาง Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
2/25
นักสู้กองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนั่งบนรถบรรทุกหลังหนึ่งในเมือง Afrin ประเทศซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

นักสู้กองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนั่งบนรถบรรทุกหลังหนึ่งในเมือง Afrin ประเทศซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

นักสู้กองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนั่งบนรถบรรทุกหลังหนึ่งในเมือง Afrin ประเทศซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
3/25
เด็กชายชาวเคิร์ดจับน้องชายของตัวเองขณะที่เขาเดินไปกับครอบครัวที่อัฟรินซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เด็กชายชาวเคิร์ดจับน้องชายของตัวเองขณะที่เขาเดินไปกับครอบครัวที่อัฟรินซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เด็กชายชาวเคิร์ดจับน้องชายของตัวเองขณะที่เขาเดินไปกับครอบครัวที่อัฟรินซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
4/25
สมาชิกกองทัพซีเรียได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนั่งรถมอเตอร์ไซด์ใกล้กับยานพาหนะทางทหารของตุรกีใน Afrin, ประเทศซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนั่งรถมอเตอร์ไซด์ใกล้กับยานพาหนะทางทหารของตุรกีใน Afrin, ประเทศซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนั่งรถมอเตอร์ไซด์ใกล้กับยานพาหนะทางทหารของตุรกีใน Afrin, ประเทศซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
5/25
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินใกล้จุดตรวจกองทัพซีเรียฟรีที่ตุรกีซึ่งได้รับการสนับสนุนในอัฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินใกล้จุดตรวจกองทัพซีเรียฟรีที่ตุรกีซึ่งได้รับการสนับสนุนในอัฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินใกล้จุดตรวจกองทัพซีเรียฟรีที่ตุรกีซึ่งได้รับการสนับสนุนในอัฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
6/25
ชายชราชาวเคิร์ดเดินเล่นพร้อมกับอ้อยที่อาฟริน, ซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ชายชราชาวเคิร์ดเดินเล่นพร้อมกับอ้อยที่อาฟริน, ซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ชายชราชาวเคิร์ดเดินเล่นพร้อมกับอ้อยที่อาฟริน, ซีเรีย 19 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
7/25
เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีถืออาวุธของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนอยู่บนหลังรถบรรทุกใน Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีถืออาวุธของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนอยู่บนหลังรถบรรทุกใน Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีถืออาวุธของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนอยู่บนหลังรถบรรทุกใน Afrin, ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
8/25
สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีฉลองในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีฉลองในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีฉลองในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
9/25
สมาชิกของกองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระทำท่าธงขณะที่ติดตั้งในเมือง Afrin ประเทศซีเรียเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกของกองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระทำท่าธงขณะที่ติดตั้งในเมือง Afrin ประเทศซีเรียเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกของกองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระทำท่าธงขณะที่ติดตั้งในเมือง Afrin ประเทศซีเรียเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
10/25
สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีฉลองในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีฉลองในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีฉลองในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
11/25
กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
12/25
ผู้คนเดินไปตามถนนหลังจากกองทหารตุรกีและนักสู้กองทัพซีเรียฟรีถูกนำไปใช้ในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ผู้คนเดินไปตามถนนหลังจากกองทหารตุรกีและนักสู้กองทัพซีเรียฟรีถูกนำไปใช้ในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ผู้คนเดินไปตามถนนหลังจากกองทหารตุรกีและนักสู้กองทัพซีเรียฟรีถูกนำไปใช้ในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
13/25
กองกำลังตุรกีถูกนำไปใช้ใน Afrin, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีถูกนำไปใช้ใน Afrin, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีถูกนำไปใช้ใน Afrin, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
14/25
ชายคนหนึ่งโบกธงสีขาวหลังจากกองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียฟรีถูกนำไปใช้ในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ชายคนหนึ่งโบกธงสีขาวหลังจากกองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียฟรีถูกนำไปใช้ในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ชายคนหนึ่งโบกธงสีขาวหลังจากกองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียฟรีถูกนำไปใช้ในแอฟริกัน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
15/25
กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
16/25
ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินตามกองทหารตุรกีและนักสู้กองทัพอิสระในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินตามกองทหารตุรกีและนักสู้กองทัพอิสระในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินตามกองทหารตุรกีและนักสู้กองทัพอิสระในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
17/25
สมาชิกกองทัพซีเรียอิสระที่ตุรกีได้รับการหนุนหลังดึงรูปปั้นชาวเคิร์ดลงที่ใจกลาง Afrin ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียอิสระที่ตุรกีได้รับการหนุนหลังดึงรูปปั้นชาวเคิร์ดลงที่ใจกลาง Afrin ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

สมาชิกกองทัพซีเรียอิสระที่ตุรกีได้รับการหนุนหลังดึงรูปปั้นชาวเคิร์ดลงที่ใจกลาง Afrin ประเทศซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
18/25
เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีจูบหญิงชราคนหนึ่งในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีจูบหญิงชราคนหนึ่งในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีจูบหญิงชราคนหนึ่งในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
19/25
กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi

กองกำลังตุรกีและกองทัพซีเรียอิสระถูกนำไปใช้ในอาฟริน, ซีเรีย 18 มีนาคม 2561 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
20/25
เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีวิ่งถัดจากซากสัตว์ที่ตายทางเหนือของ Afrin, ประเทศซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีวิ่งถัดจากซากสัตว์ที่ตายทางเหนือของ Afrin, ประเทศซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีวิ่งถัดจากซากสัตว์ที่ตายทางเหนือของ Afrin, ประเทศซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
21/25
เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเดินไปด้วยกันหลังจากก้าวขึ้นไปทางเหนือของเมืองแอฟริน, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเดินไปด้วยกันหลังจากก้าวขึ้นไปทางเหนือของเมืองแอฟริน, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเดินไปด้วยกันหลังจากก้าวขึ้นไปทางเหนือของเมืองแอฟริน, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
22/25
เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีมีให้เห็นในทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Afrin, ซีเรีย 16 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีมีให้เห็นในทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Afrin, ซีเรีย 16 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีมีให้เห็นในทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Afrin, ซีเรีย 16 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
23/25
นักสู้กองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีถืออาวุธและกิ่งมะกอกทางตอนเหนือของ Afrin, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

นักสู้กองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีถืออาวุธและกิ่งมะกอกทางตอนเหนือของ Afrin, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

นักสู้กองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีถืออาวุธและกิ่งมะกอกทางตอนเหนือของ Afrin, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
24/25
เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเดินไปด้วยกันหลังจากก้าวขึ้นไปทางเหนือของเมืองแอฟริน, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเดินไปด้วยกันหลังจากก้าวขึ้นไปทางเหนือของเมืองแอฟริน, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi

เครื่องบินรบกองทัพซีเรียฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเดินไปด้วยกันหลังจากก้าวขึ้นไปทางเหนือของเมืองแอฟริน, ซีเรีย 17 มีนาคม 2018 REUTERS / Khalil Ashawi
ปิด
25/25
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม